Climate Living Lab


Het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta wordt gepositioneerd als ‘Climate Living Lab’. Het gebied, op de grens van land en zee, kenmerkt zich door de invloed van het tij op het landschap, waar de mens zich al duizenden jaren moet aanpassen aan een veranderend klimaat.

Deze basiskaart van Geopark Schelde Delta is ook te downloaden als pdf. (pdf, 3.2 MB)

Het Climate Living Lab gebruikt het geologische en menselijke verleden van het gebied om de impact van klimaatverandering te illustreren, bewustwording te creëren en te kijken naar duurzame, internationaal-relevante oplossingen voor de toekomst.

Onderzoeken

Het Climate Living Lab vormt een platform en netwerk waar onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten, kennis delen, halen en brengen. Belangrijk vanuit de geoparkgedachte is het onderzoek van, wijzen naar en het beleven van hoe de geologie, geomorfologie en bodem bepalend zijn voor hoe we nu leven, hoe dat in het verleden was en wat het toekomstperspectief is. Binnen het gebied van de Scheldedelta wordt (toegepast) wetenschappelijk onderzoek gedaan, gericht op enerzijds de dynamiek op biotisch en abiotisch vlak in verleden, heden en toekomst van het gebied. Anderzijds naar de interactie tussen mens en zijn leefomgeving in relatie met water van kust, estuarium en rivier.

Recreatie en educatie

Op toeristisch / recreatief vlak laat het CLL de identiteit van het gebied in een nog groter verband zien. Toeristen raken verbonden met het gebied zodat ze het landschap en haar historie leren lezen. Het is daarmee een toevoeging aan het toeristisch aanbod.

Door middel van educatie en activiteiten draagt CLL bij aan de bewustwording van de bewoners van het geoparkgebied over zaken rond klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Daarnaast bestaat het CLL uit ambassadeurs, die vanuit hun eigen perspectief met klimaatadaptatie bezig zijn en dat ook aan anderen willen laten zien. Bewoners leren daardoor het fenomeen klimaatverandering beter begrijpen, wat bijdraagt aan meer handelingsbereidheid.

Wereldwijd

Door dit alles wil CLL Geopark Schelde Delta een showcase voor de wereld zijn. Het deltagebied behoort mondiaal gezien tot de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering. Voeg daar de rijke historie en het gevecht / leven met en tussen land-water aan toe en je bent een gebied dat internationaal als ‘frontrunner’ iets te vertellen heeft als Climate Living Lab binnen het UNESCO Global Geopark netwerk en daarbuiten. Daarnaast komt ook kennis vanuit andere Geoparken rond het thema klimaatverandering het gebied in.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Geopark Schelde Delta

Bezoek voor meer informatie over Geopark Schelde Delta de officiële website.