(Be)leefbare Schelde


In het Interreg Vlaanderen Nederland-project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en culturele ontwikkelingen plaats in de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio. Het project loopt van 15 augustus 2023 tot 14 augustus 2026.

De overkoepelende doelstelling van (Be)Leefbare Schelde is het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark Schelde Delta. In het streven naar het vergroten van de aantrekkingskracht van de Schelde Delta als toeristische bestemming, wordt ingezet op verschillende initiatieven.

Er wordt gestreefd naar een verhoogde herkenbaarheid van de regio als een waardevolle toeristische bestemming. Dit omvat het versterken van het toeristisch aanbod en het verbinden van diverse plekken in de regio. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan het spreiden van toeristen, weg van de traditionele hotspots, naar de verborgen 'parels' in het achterland. Met bestaande en nieuwe toeristische poorten, parels, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt.

Om het eigenaarschap en de participatie in het toeristisch aanbod te vergroten, worden netwerken ontwikkeld en uitgebreid. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het creëren van een governancemechanisme dat de toekomstige samenwerking tussen toeristische poorten, parels en deelgebieden binnen de Schelde Delta waarborgt. Een essentieel aspect van deze inspanningen is de vertaling van de invloed van het klimaat en water als leidende principes, die als basis dienen voor gerichte investeringen in de regio.

Interreg Vlaanderen Nederland

(Be)leefbare Schelde wordt uitgevoerd vanuit het Interreg Vlaanderen Nederland programma met een subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van 4.801.094,47 euro. Het project heeft een omvang van 9.602.188,98 euro.

In (Be)Leefbare Schelde werken 22 partners samen: HZ University of Applied Sciences, Beheerstichting Zuidwaterlinie Alliantie, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Borsele, gemeente Kapelle, gemeente Puurs-Sint-Amands, gemeente Reimerswaal, gemeente Rumst, gemeente Tholen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)-Belgische Geologische Dienst (BGD), provincie Antwerpen, provincie Noord-Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, provincie Zeeland, Stad Oostende, Stad Sint-Niklaas, Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vrijbuiter Zeilen en Westtoer.

Op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland worden de voortgang en de resultaten gepubliceerd.Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.