Hinder beperken

Samen bekijken provincie en bewoners naar mogelijke oplossingen die gelijktijdig aan de metingen mogelijk zijn om de hinderervaring te verminderen. Het gaat om hinder op het gebied van geluid, maar bijvoorbeeld ook licht. Dit alles gebeurt vanuit werkgroepen waar ook de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard bij betrokken zijn.

Grotere geluidsbelasting

Na opening van de nieuwe N69 ontving de provincie meldingen van ongeveer 20 inwoners. Zij geven aan vooral bij een zuidwestelijke wind geluidsoverlast te ervaren van de provinciale weg. De provincie heeft daarom in 2022 metingen laten uitvoeren langs de N69, door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Bij Dommelen (gemeente Valkenswaard) en de Broekhovenseweg (gemeente Bergeijk) is gemiddeld 50 en 52 decibel gemeten, terwijl dat volgens modelberekeningen (uit 2018) respectievelijk 42 en 45 decibel zou moeten zijn.

Voor de nieuwe N69 zijn in 2018 modelberekeningen geluid uitgevoerd als onderdeel van het provinciaal inpassingsplan. Geluidsmetingen leveren eigenlijk altijd dezelfde gemiddelde waarden op als uit modelberekeningen naar voren komen, maar in dit uitzonderlijke geval niet. De geluidsbelasting blijkt groter dan verwacht. Dit terwijl er:

  • minder verkeer op de weg rijdt dan waarvan is uitgegaan bij de modelberekeningen,
  • het aanwezige verkeer langzamer (dus stiller) rijdt, en
  • het geluidsreducerend asfalt beter werkt dan verwacht.

Zie ook