Deze video gaat over Simulatie N264

De provincie Noord-Brabant voert samen met de gemeente Uden en Rijkswaterstaat een planstudie uit naar het ombouwen van 4 rotondes tot kruispunten met slimme verkeerslichten op de N264 (vanaf de A50 tot en met het kruispunt Industrielaan). Dit met als doel om de verkeersafwikkeling op de kruispunten te verbeteren en de leefbaarheid in de gemeente Uden te verbeteren. De provincie wil ook de leefbaarheid langs de N264 verbeteren, hiervoor wordt onderzoek gedaan naar innovatieve maatregelen die positief effect hebben op de leefbaarheidsaspecten lucht en geluid.

Slimme verkeerslichten

In Uden worden de 4 huidige rotondes omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Slimme verkeerslichten kunnen zelf reageren op het aankomende verkeer en bijvoorbeeld de duur van groen licht aanpassen. “Met kruispunten met slimme verkeerslichten blijft het ook vanaf de Wilhelminastraat, Velmolenweg en de Industrielaan mogelijk om de N264 op te rijden. Mocht dat in de toekomst nog nodig zijn, dan kunnen we de capaciteit van de kruispunten uitbreiden”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat.

Kwaliteit omgeving Volkel

De gemeente Uden heeft de wens om de N605 bij Volkel ‘om te klappen’ zodat het doorgaande verkeer niet meer over de Leeuwstraat rijdt en er ruimte ontstaat voor uitbreidingen ten westen van de huidige kom. Met het oog op de ambities van de gemeente Uden wordt onder leiding van de gemeente een omgevingsstudie uitgevoerd.

Weefvak A50

Het weefvak van de A50 heeft grote invloed op de verkeersafwikkeling van de N264. Het weefvak wordt opgenomen in de mobiliteitsaanpak A50 corridor en wordt geïntegreerd in het project A50 Eindhoven-Paalgraven.

Klankbordgroep

Het onderzoek wordt in samenwerking met een klankbordgroep uitgevoerd. De klankbordgroep is na de inloopbijeenkomst samengesteld. In overleg met de gemeente Uden zijn vertegenwoordigers uit de omgeving geselecteerd die het gebied vertegenwoordigen. Hierbij is gekeken naar een evenwichtige samenstelling van belangen, van landbouw en bewoners tot fietsers en groen. De klankbordgroep adviseert de provincie en de gemeente. De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van Uden beslissen uiteindelijk over het voorkeursalternatief.

Planning

Afgelopen 15 juli organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Uden een inloopbijeenkomst op de gemeentewerf. Vanwege de coronamaatregelen moest men hiervoor vooraf een plek reserveren en werden deelnemers over verschillende momenten. Tijdens de bijeenkomst is het Voorlopig Ontwerp toegelicht. Daarnaast zijn er visualisaties getoond van de nieuwe kruispunten, die laten zien hoe het verkeer in de spits wordt afgewikkeld. De visualisaties en presentaties kunt u bekijken onderaan deze pagina bij “Documenten en bestanden”.

De planstudiefase is naar verwachting in september 2020 afgerond.

Zie ook