Deze video gaat over Simulatie N264

Maatregelen

  • In Uden worden de drie huidige rotondes omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Het gaat om de rotondes vanaf de A50 tot en met het kruispunt Velmolenweg. De slimme verkeerslichten kunnen zelf reageren op het aankomende verkeer en bijvoorbeeld de duur van groen licht aanpassen.
  • Het aanpassen van de kruising Industrielaan, afhankelijk van de uitkomst van de omgevingsstudie N605 Volkel uitgevoerd door de gemeente Uden.
  • Het toepassen van een weefvak tussen afrit Volkel en afrit Veghel-Noord. Het weefvak van de A50 heeft grote invloed op de verkeersafwikkeling van de N264. Het weefvak wordt opgenomen in de mobiliteitsaanpak A50 corridor en meegenomen in het project A50 Eindhoven-Paalgraven.

Visualisaties en presentaties van het Voorlopig Ontwerp kunt u bekijken onderaan deze pagina bij “Documenten en bestanden”.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant voert samen met de gemeente Uden en Rijkswaterstaat de planstudie uit. Hierbij is ook een klankbordgroep geraadpleegd, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende belangen uit de omgeving. Het voorkeursalternatief is in juli 2020 gepresenteerd aan belangstellenden. De stuurgroep N264 met bestuurders van de betrokken partijen hebben het voorkeursalternatief vastgesteld. Eind november 2020 is de gemeenteraad van Uden geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Planning

In 2021 gaat de provincie verder met het uitwerken van het voorkeursalternatief naar een definitief ontwerp. In deze fase worden verschillende procedures doorlopen en vergunningen aangevraagd. Denk hierbij aan een bestemmingsplanprocedure, kapvergunning, verkeersbesluit en komgrensverplaatsing. Nadat deze procedures zijn afgerond kan de aanbesteding starten. Er wordt dan een aannemer gekozen die het werk kan uitvoeren. 

Vragen?

U kunt elke 2e woensdag van de maand terecht met vragen tijdens het inloopspreekuur met de omgevingsmanager Wim Schot, tussen 14.00 en 15.00 uur. Door de coronamaatregelen vindt het inloopspreekuur nu online plaats.
Wilt u zich aanmelden voor het inloopspreekuur? Of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager via n264@brabant.nl.

Contact

N264 Uden

A.M. (Sander) Kwakkernaat
Omgevingsmanager N264 Uden

Zie ook