Deze video gaat over Simulatie N264

Daarnaast heeft het project als doelstelling de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit langs het tracé te verbeteren. Invulling aan deze doelstellingen wordt gegeven door het implementeren van Smart-Mobility oplossingen en het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities van de provincie.

Maatregelen

  • Ombouwen rotonde Wilhelminastraat tot een kruispunt met een intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI).
  • Ombouwen rotonde Karrevracht tot een kruispunt met i-VRI.
  • Ombouwen rotonde Velmolenweg (incl. Vijverlaan) tot een kruispunt met i-VRI.
  • Vervangen asfalt op de tussenliggende wegvakken door geluid reducerend asfalt.
  • Vervangen asfalt tussen rotonde Industrielaan en rotonde Oudedijk door geluid reducerend asfalt.
  • Renovatie van de tunnel Nieuwstraat en inrichting tot fietsstraat.

Visualisaties en presentaties van het Voorlopig Ontwerp kunt u bekijken onderaan deze pagina bij “Documenten en bestanden”. 

Planning 

In verband met de ontwikkelingen in het stikstofdossier bekijken BAM en de provincie op dit moment wat de onlangs afgekondigde vertraging voor invloed heeft op de planning van het totale werk (zie ook de nieuwsbrieven van februari en maart). Zodra dit bekend is, leest u er hier meer over.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het onderhoud? Neem dan contact op met omgevingsmanager Maartje van Moll via onderstaande contactgegevens.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

N264 Uden

M. (Maartje) van Moll
Omgevingsmanager N264 Uden

Zie ook