Deze video gaat over Ontsnippering

Natuurgebieden verbinden

Het provinciale beleid is onderdeel van het landelijk geldende Ontsnipperingsbeleid, dat zorgt dat natuurgebieden (weer) met elkaar worden verbonden. Verspreiding en uitwisseling van diersoorten is zo beter mogelijk en hun leefomgeving wordt vergroot. In de praktijk blijkt dat dit goed werkt. Met videobeelden werd vastgelegd welke dieren gebruik maken van de verschillende soorten natuurbruggen.