Alternatieve onkruidbestrijding


De provincie bestrijdt het onkruid op een milieuvriendelijke manier. Als wegbeheerder zorgt de provincie voor het onderhoud van de provinciale wegen en de naastgelegen verhardingen. Te veel of te hoog onkruid langs de weg kan een goed zicht op de weg belemmeren en dat zou gevaarlijk zijn.

De milieuvriendelijkste 'onkruidbestrijding' is onkruid geen kans te geven. Dat doet de provincie door bij de aanleg van nieuwe wegen 'gesloten verhardingen' te gebruiken. Door bijvoorbeeld over de hele middenberm (of 'verkeersgeleiders') beton te gieten. Dan zijn er geen voegen waar onkruid tussen kan groeien. De provincie maakt daarbij veel gebruik van zogenaamd 'printbeton'. Dan lijkt het net of er toch mooie klinkertjes in de middenberm liggen. De verharding zelf wordt met borstelmachines schoon gehouden. Ook de bestaande verhardingen mét voegen worden met borstels onkruidvrij gemaakt.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.