Milieubewust werken aan de weg


Een goed milieu bereik je niet alleen. De provincie is milieubewust en duurzaam bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van de provinciale wegen.

Downloads

Om continu alert te blijven op het verminderen van de milieubelasting werkt de provincie sinds 2008 volgens de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 14001:2004 voor Milieumanagement.

Om het milieu te ontzien, gebruikt de provincie:

  • biologisch afbreekbare middelen bij het schoonmaken van bebakening en wegenverlichting
  • energiezuinige lampen bij openbare verlichting en verkeerslichten
  • secundaire bouwstoffen bij de aanleg en reconstructie van nieuwe wegen
  • en de provincie verwijdert selectief teer uit asfaltverhardingen en funderingen en voert deze rechtstreeks af naar thermische reinigingsinstallaties.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.