Eindhoven Aiport
Eindhoven Airport is van groot belang voor de internationale toppositie die Brabant wil bereiken als toonaangevende kennis- en innovatieregio in Europa.

Groei Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de snelst groeiende luchthaven in Nederland. De provincie ondersteunt deze groei, maar stelt daarbij hinderbeperkende maatregelen als voorwaarde. De ambities voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en het luchtvaartverkeer moeten worden waargemaakt. Ook investeert de provincie in goede bereikbaarheid van de luchthaven. Bijvoorbeeld door wegennetaansluitingen en openbaar vervoer.

Het kabinet heeft in 2015 besloten om het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport te laten groeien tot 43.000 vliegbewegingen tot en met 2019. Om de afspraken, waaronder deze groei plaats mag vinden, te realiseren is een uitvoeringsorganisatie gestart: de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Brabant neemt daarin deel. 

Beperking van overlast

Rond de luchthaven Eindhoven zijn zones voor vliegtuiglawaai en externe veiligheid ingesteld. Binnen de veiligheidszone mogen bijvoorbeeld geen nieuwe woningen, verzorgingshuizen of scholen gebouwd worden. Daarnaast wordt continu gekeken of het vliegverkeer zich houdt aan de afgesproken vliegroutes en de manier van opstijgen en landen. Dit voorkomt dat de geluidbelasting voor omwonenden rond de luchthaven te hoog wordt.

Website Samenopdehoogte

Op de website Samenopdehoogte.nl vindt u actuele vlieginformatie en de meetgegevens van de geluidmeetpalen rondom het vliegveld. Ook kunt u er een melding of klacht indienen van overlast van de luchthaven Eindhoven. Voor het melden van overlast zie ook: Klachten luchtvaart

Commissie voor Overleg en Voorlichting en het Milieu (COVM)

Omdat het Rijk bevoegd gezag is heeft de minister van Defensie een adviescommissie ingesteld voor overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rondom Vliegbasis Eindhoven. Zie voor meer informatie: covm.nl.

Zie ook