Participatietraject Tour de Brabant


Voor het opstellen van de omgevingsverordening is er met een grote groep belanghebbenden in gesprek gegaan over het concept.

2022

Vaststelling omgevingsverordening:

De Provinciale Staten stellen de Omgevingsverordening Noord-Brabant op 11 maart 2022 vast.

2021

Ontwerp Omgevingsverordening:

De provincie streefde naar het vast te laten stellen van het Ontwerp Omgevingsverordening door de Gedeputeerde Staten begin 2021.

2020

Tour de Brabant:

In het 3e en 4e kwartaal van 2020 organiseerden de provincie de Tour de Brabant. Onderdeel van de tour is met een grote groep belanghebbenden in gesprek te gaan over het concept van de omgevingsverordening. Ook werd het webinar ‘Introductie Omgevingsverordening’ georganiseerd. Dit webinar gaf basiskennis die relevant was bij het lezen van de conceptversie van de Omgevingsverordening. Kijk het webinar terug.

Dag van de Brabantse Omgevingswet:


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Onderweg naar de Omgevingsverordening

Er ging een uitgebreid participatietraject vooraf aan de vaststelling van de Brabantse ontwerp Omgevingsverordening, de Tour de Brabant. In dit magazine zijn de resultaten verzameld.