Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

Ondernemers die willen stoppen met het bedrijf of een bedrijfslocatie, kunnen met de Lbv-plus een ruimhartige subsidie aanvragen. Agrarische bedrijven die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden en hiermee vallen onder de aanpak piekbelasting, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit kunnen bedrijven zijn in de melkveehouderij, pluimveehouderij (kippen en kalkoenen), varkenshouderij of vleeskalverhouderij. Met de AERIUS Check kunt u kijken of uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling. De Lbv-plus staat open van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024.

Meer informatie over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is een subsidieregeling voor veehouders met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens, die ook een forse stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. De regeling biedt uitkomst aan veehouders die wel graag willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. In tegenstelling tot de Lbv-plus geldt geen landelijke drempelwaarde, maar drempelwaarden per Natura 2000-gebied. Met de AERIUS Check kunt u kijken of uw bedrijf in aanmerking komen voor de regeling. De regeling staat open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023.

Meer informatie over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Overzicht Lbv/ Lbv-plus

Handig overzicht van de Lbv- en Lbv-plus regeling

Stappen na aanvraag

RVO beoordeelt uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt de beslissing binnen 16 weken na uw aanvraag.

De stappen na aanvraag 

MGAB

Niet elk bedrijf dat voldoet aan de drempelwaarde voor de landelijke aanpak piekbelasting, komt in aanmerking voor de Lbv-plus. Geiten- of schapenhouders kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van deze regeling. Voor deze bedrijven komt de ‘Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen’ (MGAB). Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Meer informatie over MGAB.

Subsidieregeling Extensiveren

Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen voor extensivering of het verhogen van de grondwaterstand. De verwachting is dat deze subsidie van 1 mei tot en met 31 mei 2024 is aan te vragen. Meer informatie: Subsidieregeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl). Vragen? Mail dan naar GLBextensivering@rvo.nl.

Verplaatsen en Innoveren

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereidt regelingen voor om agrarische ondernemers financieel te ondersteunen bij het verplaatsen of innoveren van hun bedrijf. Hierover stuurde minister Van der Wal op 26 oktober 2023 een Kamerbrief.

Keuzehulp veehouders

Welke maatregelen zijn nodig voor uw bedrijf om de uitstoot van stikstof te verminderen? Bijvoorbeeld extensiveren, aanpassen, verplaatsen, geen vee meer of stoppen als ondernemer? Elke situatie is anders. En iedere keuze brengt gevolgen voor de toekomst met zich mee. De keuzehulp voor veehouders biedt per keuzerichting overzicht van de beschikbare Brabantse (subsidie)regelingen en ondersteuningsmaatregelen.

Naar keuzehulp veehouders

Contact

Over de regelingen

Contactpunt Aanpak Piekbelasting Noord-Brabant

Zie ook