Zaakbegeleiding aanvragen


Een zaakbegeleider is een onafhankelijke gesprekspartner die u de weg wijst binnen overheidsorganisaties, beleid, regelingen en subsidies. Met behulp van deze inzichten maakt u zélf een toekomstbestendige keuze, passend bij uw situatie. De ondersteuning van een zaakbegeleider is kosteloos.

Verwacht u onder de doelgroep van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus) te vallen, maar twijfelt u over deelname? Neem dan contact op met RVO of Provincie Noord-Brabant om een gesprek met een zaakbegeleider aan te vragen:

Zaakbegeleiding via RVO

Via RVO kunt u digitaal of telefonisch een afspraak inplannen: 088 - 042 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Zaakbegeleiding via Contactpunt Piekbelasting Noord-Brabant

Brabantse veehouders kunnen ook bij het Contactpunt Piekbelasting van de provincie kosteloos een verkennend gesprek aanvragen met een van de zaakbegeleiders. Bel hiervoor 073 680 81 82 (bereikbaar tijdens kantooruren) of mail naar contactpiekbelasting@brabant.nl. Voor dit gesprek is geen aanvraag bij RVO nodig.

Wat is een zaakbegeleider?

Een zaakbegeleider is een vast contactpersoon vanuit de provincie die kan helpen om de mogelijkheden voor het verminderen van de stikstofuitstoot van uw veehouderij verder te onderzoeken. Uw wensen, vragen en toekomstperspectief staan centraal. De zaakbegeleider luistert, informeert, denkt mee en brengt u (indien nodig) in contact met vertegenwoordigers van andere overheden of instanties voor benodigde informatie. Zo krijgt u inzicht in realistische toekomstscenario’s, passend bij úw situatie. De uiteindelijke keuze voor de toekomst is aan u. Zaakbegeleiders geven geen gericht advies over de toekomst van uw bedrijf en zijn daarmee geen (vervanger van een) bedrijfsadviseur of een inhoudelijk specialist.

Waarom een zaakbegeleider?

Het veranderen, verplaatsen of beëindigen van uw bedrijf is ingrijpend. Welke keuze voor u de beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u op basis van objectieve informatie een afweging kunt maken. En dat wanneer één of meerdere toekomstscenario’s in beeld zijn, u deze ook constructief en transparant met relevante partijen kunt bespreken. Zodat de regeling, op vrijwillige wijze, maximaal benut kan worden. Om u zo optimaal mogelijk bij te staan in dit keuze- en vervolgproces bieden RVO en Provincie Noord-Brabant kosteloos, onafhankelijke ondersteuning van een zaakbegeleider aan.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Interview zaakbegeleider

Bekijk ook de video waarin een zaakbegeleider wordt geïnterviewd op rvo.nl.

Flyer zaakbegeleider

Waarmee kan een zaakbegeleider helpen?