Cijfers en statistieken piekbelasting


Inmiddels zijn er landelijk 1.427 bedrijfslocaties aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus), waarvan er 340 in de provincie Noord-Brabant liggen. Het aantal aanvragen voor een zaakbegeleider is in Brabant 129.

RVO publiceert de landelijke cijfers over de aanpak piekbelasting. Een uitgebreide uitleg is te vinden op Lbv en Lbv-plus actueel. Daarnaast levert het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant ook kennismakingsgesprekken en aanvragen voor zaakbegeleiding op.

Landelijke cijfers over de aanpak piekbelasting
Aanvragen Lbv/Lbv-plus Aantal Verdeling over sectoren Percentage
Lbv-plus 136 Varkenshouderij 48%
Lbv 199 Pluimveehouderij 19%
Geen keuze 5 Melkveehouderij 23%
Totaal 340 Kalverhouderij 6%
Meerdere diersoorten 4%
Landelijke cijfers aanvragen gesprekken en begeleiding
Aangevraagde kennismakingsgesprekken Aantal Aanvragen zaakbegeleiding Aantal
Via e-mail 45 Via Contactpunt piekbelasting Brabant 36
Via telefoon 22 Via RVO 93
Totaal 62 Totaal 129

Update: 11 juli 2024 
Bronnen: RVO en Uitvoeringsteam aanpak piekbelasting Noord-Brabant

Wat betekenen de cijfers?

Het gaat hier om het aantal bedrijfslocaties, in plaats van het aantal aanvragen. Dat komt omdat één aanvraag voor meerdere bedrijfslocaties kan zijn. De cijfers geven een beeld van de belangstelling voor de Lbv en Lbv-plus in Noord-Brabant. Het is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat een of meer locaties gaat beëindigen. RVO beoordeelt de aanvragen namelijk nog. Een ondernemer maakt bij de aanvraag zelf een inschatting tussen Lbv en Lbv-plus. Sommige ondernemers hebben geen keuze gemaakt, dat is terug te zien in de derde rij. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidie krijgen. Daarbij kunnen aanvragers op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de regeling.

Ook een kennismakingsgesprek aanvragen?

Een kennismakingsgesprek kan aangevraagd worden via Contactpunt Piekbelasting Noord-Brabant. Hiervoor is geen aanvraag via RVO nodig. Het aantal kennismakingsgesprekken is meer dan het aantal aanvragen voor zaakbegeleiding. Dit komt omdat sommige ondernemers tijdens dit eerste gesprek doorverwezen worden naar bijvoorbeeld VABImpuls of het Ondersteuningsnetwerk of omdat verdere zaakbegeleiding niet nodig of gewenst is.


Vragen?

Wij helpen u tijdens kantooruren graag verder.