RVO publiceert de landelijke cijfers over de aanpak piekbelasting. Een uitgebreide uitleg is te vinden op Lbv en Lbv-plus actueel. Daarnaast levert het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant ook kennismakingsgesprekken en aanvragen voor zaakbegeleiding op. Deze cijfers zijn bij elkaar gebracht in een tabel.

Aanvragen Lbv/Lbv-plus Aantal Verdeling over sectoren  %
Lbv-plus 121 Varkenshouderij 48%
Lbv 138 Pluimveehouderij 19%
Geen keuze 83 Melkveehouderij 23%
Totaal 342 Kalverhouderij 4%
    Meerdere diersoorten 6%
Aangevraagde kennismakingsgesprekken Aantal Aanvragen zaakbegeleiding Aantal
Via e-mail 39 Via Contactpunt Piekbelasting Brabant 29
Via telefoon 20 Via RVO 80
Totaal 59
Totaal 109

Bronnen: RVO en Uitvoeringsteam aanpak piekbelasting Noord-Brabant

Wat betekenen de cijfers?

Het gaat hier om het aantal bedrijfslocaties, in plaats van het aantal aanvragen. Dat komt omdat één aanvraag voor meerdere bedrijfslocaties kan zijn. De cijfers geven een beeld van de belangstelling voor de Lbv en Lbv-plus in Noord-Brabant. Het is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat een of meer locaties gaat beëindigen. RVO beoordeelt de aanvragen namelijk nog. Een ondernemer maakt bij de aanvraag zelf een inschatting tussen Lbv en Lbv-plus. Sommige ondernemers hebben geen keuze gemaakt, dat is terug te zien in de derde rij. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidie krijgen. Daarbij kunnen aanvragers op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de regeling.

Een kennismakingsgesprek kan aangevraagd worden via Contactpunt Piekbelasting Noord-Brabant. Hiervoor is geen aanvraag via RVO nodig. Het aantal kennismakingsgesprekken is meer dan het aantal aanvragen voor zaakbegeleiding. Dit komt omdat sommige ondernemers tijdens dit eerste gesprek doorverwezen worden naar bijvoorbeeld VABImpuls of het Ondersteuningsnetwerk of omdat verdere zaakbegeleiding niet nodig of gewenst is.

Contact

Cijfers en statistieken piekbelasting

Contactpunt Aanpak Piekbelasting Noord-Brabant