Vervoer via buisleidingen is veilig, snel en duurzaam. De provincie spant zich in om het huidige buisleidingennet in Brabant zo goed mogelijk gevuld te krijgen. Naast de noord-zuidverbinding (Rotterdam – Antwerpen) richt de provincie zich ook op ontwikkeling van de west-oost-verbinding.

Gerelateerd