Bij een hoge economische groei neemt het goederenvervoer maar liefst met 50% toe tot 2030. Dit vervoer kan niet meer alleen over wegen, ook duurzaam vervoer is nodig. Bedrijven moeten kunnen switchen tussen vervoersmodaliteiten zoals vervoer over water, spoor, weg én buis.

Gerelateerd