Gemeente: Mill En Sint Hubert

  1. BV Landgoed De Princepeel - Wilbertoord - omgevingsvergunning

    26-08-2019

    Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 23 maart 2010 met kenmerk 1663942 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van voorschrift 7.1.3 van de vigerende vergunning. De inrichting is gelegen aan de Volkelseweg 57 te Wilbertoord.

    Bron: Vergunningen Locatie: Wilbertoord, Volkelseweg 57 Soort: Omgevingsvergunning