Aanvrager/Melder
B.V. Landgoed De Princepeel
Locatie
Wilbertoord, Weidelaan 20
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 07.10.2020
Omschrijving
de uitbreiding / wijziging van de varkenshouderij
Weigering
Download B.V. Landgoed De Princepeel - Wilbertoord - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/089439
Datum laatste wijziging
06-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.