Aanvrager/Melder
J.J.M. Hendriks
Locatie
Langenboom, Spiestraat 24
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 17.12.2020
Omschrijving
Afwijzing verzoek toepassen uitzonderingsbepaling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant
Weigering
Download J.J.M. Hendriks - Langenboom - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
C2271240
Datum laatste wijziging
17-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.