1 Statendag 9 april 2021

2 10:00 - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 10:45 UUR GESPREK OVER PEELWEG TE ZEELAND

Bijlagen

3.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 januari 2021 `Uitbreiding Varkenshouder Peelweg Zeeland`, ingediend door PvdA

3.2 Statenmededeling voorgenomen verkoop perceel aan Peelweg in Zeeland

3.2.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Overzicht stukken Peelweg te Zeeland

4 09:30 UUR - 11:00 UUR WERKGROEP ENERGIE

Bijlagen

5 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

5.1 Uitvoeringsagenda circulaire economie

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `de Uitvoeringsagenda circulaire economie' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

5.3 Statenmededeling Uitvoeringsagenda circulaire economie 2021-2023

6 11:00 UUR - 12:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

6.1 Beleidskader Landbouw en Voedsel

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes-Straver om twee themabijeenkomsten over `beleidskader Landbouw en Voedsel 2021-2030` ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020

6.3 Statenmededeling Beleidskader Landbouw en Voedsel : eerste concept

7 11:15 UUR - 12:45 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

7.1 Agenda (incl. stukken) Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021

Bijlagen

 1. Agenda vergadering Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 72 KB
 2. Agendapunt 2 Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Memo procedure briefstemmen 86 KB
 3. Agendapunt 3a Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2021 156 KB
 4. Agendapunt 3b Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Perspectiefnota 2022 1,1 MB
 5. Agendapunt 3c Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Ontwerpbesluit 25/21 Perspectiefnota 2022 69 KB
 6. Agendapunt 4a Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Memo werkgroep indicatoren terugkoppeling indicatoren uitvoeringsagenda data-economie 76 KB
 7. Agendapunt 4b Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Memo werkgroep indicatoren terugkoppeling indicatoren uitvoeringsagenda circulaire economie 79 KB
 8. Agendapunt 5 Commissie sturen en verantwoorden 9 april 2021 : Vergaderrooster 97 KB

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 9 APRIL 2021

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 79 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/21 : Concept-vooroverlegreactie 77 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting Inpassingsplan 261 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/21 : Inpassingsplan 4,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 19/21 : Landschapsplan 21,2 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting MER 1,3 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 1 9,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 2 6,6 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 3 6,1 MB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 4 8,9 MB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 5 6,5 MB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 6 7,7 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 7 8,3 MB

8.3.2 Statenvoorstel 28/21 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en voor het rondvraagmoment

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

8.4.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 28/21 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en voor het rondvraagmoment