Dit is een video/livestream over 3 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 JANUARI 2021

Nu aan het woord

Agendapunt

3 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 JANUARI 2021

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer J.S. van Nuland

3.3 Afscheid Statenlid mevrouw G.E.A. Bräuner

3.4 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw F.W.M. Koopman

3.5 Afscheid Statenlid H.A.J.M. Swinkels

3.6 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw M.J.G. Spierings

3.7 Afscheid Statenlid E.H.P. Logister

3.8 ACTUALITEIT

3.8.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 januari 2021 `Uitbreiding Varkenshouder Peelweg Zeeland`, ingediend door PvdA

Aanvang Schorsing

3.8.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 januari 2021 `Uitbreiding Varkenshouder Peelweg Zeeland`, ingediend door PvdA

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

3.10.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding

3.9.2 Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding

Bijlagen

 1. Aangepaste versie Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 61 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 46 KB
 3. Bijlage 3 Statenvoorstel 06/21 : Koopovereenkomst voormalig CSM-terrein 322 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 53 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 38 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 124 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 188 KB
 8. (VERVALLEN) Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 81 KB
 9. Motie M5-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 Statenvoorstel 06/21 actief informeren van PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 85 KB
 10. Motie M5a-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 Statenvoorstel 06/21 actief informeren van PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 62 KB
 11. Vastgesteld besluit 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 46 KB

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

3.10 STEMMING

3.10.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding

3.10.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein

3.10.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 89/20 Tweede wijzigingsverordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

3.10.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 07/21 Verantwoording fractievergoedingen 2019

3.10.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 91/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2020

3.10.7 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 94/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 november 2020

3.10.8 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 05/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021