1 Statendag 22 januari 2021

2 09:30 UUR - 12:30 UUR EXTRA VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 JANUARI 2021

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en-SGP ChristenUnie om een extra PS-vergadering naar aanleiding van de nieuw situatie en de brief verzonden namens 5 partijen door de fractievoorzitter van de VVD

Bijlagen

 1. Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en-SGP ChristenUnie om een extra PS-vergadering naar aanleiding van de nieuw situatie en de brief verzonden namens 5 partijen door de fractievoorzitter van de VVD 40 KB
 2. Motie M1-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 duidingsdebat naar aanleiding van de nieuwe situatie en de brief verzonden namens 5 partijen door de fractievoorzitter van de VVD "Brevet van Onvermogen", ingediend door SP (VERWORPEN) 73 KB
 3. Motie M2-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 duidingsdebat naar aanleiding van de nieuwe situatie en de brief verzonden namens 5 partijen door de fractievoorzitter van de VVD 'Motie van afkeuring, ingediend door D66, GroenLinks, SP en PvdA (VERWORPEN) 129 KB
 4. Motie M3-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 duidingsdebat naar aanleiding van de nieuwe situatie en de brief verzonden namens 5 partijen door de fractievoorzitter van de VVD 'Gevulde Uitgestoken Hand', ingediend door GroenLinks en SP (VERWORPEN) 83 KB

2.3 Sluiting

Bijlagen

3 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 JANUARI 2021

Bijlagen

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer J.S. van Nuland

Bijlagen

3.3 Afscheid Statenlid mevrouw G.E.A. Bräuner

Bijlagen

3.4 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw F.W.M. Koopman

Bijlagen

3.5 Afscheid Statenlid H.A.J.M. Swinkels

Bijlagen

3.6 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw M.J.G. Spierings

Bijlagen

3.7 Afscheid Statenlid E.H.P. Logister

Bijlagen

3.8 ACTUALITEIT

Bijlagen

3.8.1 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 januari 2021 `Uitbreiding Varkenshouder Peelweg Zeeland`, ingediend door PvdA

3.9 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

3.9.1 Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB (Dit voorstel wordt in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten behandeld)

3.9.2 Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding

Bijlagen

 1. Aangepaste versie Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 61 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 46 KB
 3. Bijlage 3 Statenvoorstel 06/21 : Koopovereenkomst voormalig CSM-terrein 322 KB
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 53 KB
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 38 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 124 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 188 KB
 8. (VERVALLEN) Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 81 KB
 9. Motie M5-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 Statenvoorstel 06/21 actief informeren van PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 85 KB
 10. Motie M5a-2021 Provinciale Staten 22 januari 2021 Statenvoorstel 06/21 actief informeren van PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 62 KB
 11. Vastgesteld besluit 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding 46 KB

3.9.3 Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 218 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 88/20 : Nota van Uitgangspunten CSM-terrein 440 KB
 4. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant en 50PLUS over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 26.7 MB
 5. Nazending bijlagen bij beantwoording technische vragen Statenfracties PVV Noord-Brabant en 50PLUS over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 3.8 MB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 124 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 188 KB
 8. Vastgesteld besluit 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein 55 KB

3.9.4 Statenvoorstel 89/20 Tweede wijzigingsverordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

3.9.5 Statenvoorstel 07/21 Verantwoording fractievergoedingen 2019

3.10 STEMMING

Bijlagen

3.10.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

3.10.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 06/21 Overleggen aanvullende stukken mede aankoop CSM-terrein en bekrachtigen geheimhouding

3.10.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein

3.10.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 89/20 Tweede wijzigingsverordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

3.10.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 07/21 Verantwoording fractievergoedingen 2019

3.10.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 91/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2020

3.10.7 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 94/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 november 2020

3.10.8 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 05/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021

4 Vastgestelde notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021

5 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021