Dit is een video/livestream over 10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

10.1 Vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019

10.2 Beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw F.M. Dingemans en de heer C de Heer

10.3 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw M.J.G.P. Surminski

10.4 Benoeming en beëdiging van burgerleden de heer M van Dijk (Lokaal Brabant), de heer H.J. van Zelst (ChristenUnie-SGP), de heer A.W.B. Spijker (ChristenUnie-SGP), mevrouw C.M.J. Pallandt (Partij

Aanvang schorsing

10.6 BESPREEKSTUKKEN

10.6.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 67 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 3. Aangepaste bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 51 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 7. Aangepaste bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 8. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 9. Vastgesteld besluit 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 1,2 MB

Sprekers

 1. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:20:30
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:33
 3. Michiel Philippart Begin spreekmoment 14:20:52
 4. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:20:57
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:44
 6. Frank Duijs Begin spreekmoment 14:23:00
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:42
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:03
 9. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:27:27
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:18
 11. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:28:30
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:08
 13. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:29:10
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:28
 15. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:29:39
 16. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:29:41
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:02
 18. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:30:03
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:21
 20. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:30:24
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:59
 22. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:32:21
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:14
 24. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:34:18
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:52
 26. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:34:53
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:19
 28. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:35:25
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:55
 30. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:36:01
 31. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:36:07
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:21
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:26
 34. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:36:34
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:37
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:07
 37. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:37:08
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:39
 39. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:37:47
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:09
 41. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:38:10
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:28
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:32
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:25
 45. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:39:28
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:39:43
 47. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:39:45
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:10
 49. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:40:11
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:22
 51. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:40:23
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:40
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:42:08
 54. Edith van Dijk Begin spreekmoment 14:42:31
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:03
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:38
 57. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:45:55
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:05
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:24
 60. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 14:47:50
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:59
 62. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 14:48:02
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:12
 64. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:53:47
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:07
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:13
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:56:49

10.6.2 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District

Ordevoorstel

10.6.3 Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

10.7 STEMMING

10.7.1 Statenvoorstel 29/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019

10.7.2 Statenvoorstel 25/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

10.7 STEMMING

10.6.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 67 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 3. Aangepaste bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 51 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 7. Aangepaste bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 8. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 9. Vastgesteld besluit 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 1,2 MB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 15:03:43
 2. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 15:03:49
 3. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:03:50
 4. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:03:51
 5. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:03:53
 6. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:03:54
 7. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:03:56
 8. Edith van Dijk Begin spreekmoment 15:03:59
 9. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:04:02
 10. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:04:03
 11. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:04:05
 12. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:04:07
 13. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:04:15

10.7 STEMMING

10.6.3 Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 61 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 27/19 : Advies van de Commissie voor Klachten en Verzoeken d.d. 3 april 2019 gericht aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 440 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 27/19 : Verslag van de hoorzitting d.d. 25 februari 2019 van de Commissie voor Klachten en Verzoeken gehouden naar aanleiding van de klacht van de heer E.T. Theunissen ingediend op 6 december 2018 gericht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 225 KB
 5. Vastgesteld besluit 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 47 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:04:20
 2. Eric de Bie Begin spreekmoment 15:04:28
 3. Marianne van der Sloot Begin spreekmoment 15:04:30
 4. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:04:31
 5. Maarten Everling Begin spreekmoment 15:04:32
 6. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 15:04:34
 7. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:04:35
 8. Jan Frans Brouwers Begin spreekmoment 15:04:36
 9. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:04:37
 10. Martijn de Kort Begin spreekmoment 15:04:39
 11. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:04:42
 12. Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:04:44
 13. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:04:46
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:00

Einde vergadering