1 Statendag 31 augustus 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

2.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

3 09:30 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

3.1 de heer Van der Heijden van ZLTO Groote Heide over Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverodening Verordening water Noord-Brabant

Bijlagen

3.2 de heer Van Gils namens Vereniging Belangen Oosteind over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhoud-Dongen

Bijlagen

4 09:30 UUR - 10:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

4.1 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

Bijlagen

5 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Herijking OV-visie

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 16 april 2018

6.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over herijking OV visie

7 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

7.1 Philharmonie zuidnederland

Bijlagen

7.2 Uitnodiging aan Provinciale Staten van philharmonie zuidnederland voor een werkbezoek op 15 juni of 29 juni 2018 in voormalige Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch

8 12:00 UUR - 13:00 UUR PRESENTATIE ONDERZOEKSRESULTATEN OPKOMSTBEVORDERING DOOR TILBURG UNIVERSITY

Bijlagen

9 12:00 UUR - 13:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

9.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën 31 augustus 2018

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Openng van de vergadering / vaststellen agenda

10.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging mevrouw S.C. Tinnemans als lid van Provinciale Staten

Bijlagen

10.3 Afscheid van de heer A.L.J. Braspenning als lid van Provinciale Staten

Bijlagen

10.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.4.1 Vraag Provinciale Staten 31 augustus 2018 over `Brabant minder in trek bij toerist`, ingediend door VVD

10.4.2 Actuele motie Provinciale Staten 31 augustus 2018 `Europa prominent aanwezig in onze Statenzaal`, ingediend door D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant en 50 Plus

10.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.5.1 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 103 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 48 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 : IJkpunten investeringsstrategie life sciences & health 43 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 : Inhoudelijke wijziging begroting life sciences & health 33 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 : Financiele wijziging begroting life sciences & health 19 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen aan statenfractie PVV over Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 50 KB Ga naar het dossier
 7. Beantwoording technische vragen aan statenfractie PVV over Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 50 KB Ga naar het dossier
 8. Beantwoording technische vragen aan statenfractie CDA over Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 355 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording aanvullende technische vragen van statenfractie PVV over Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 71 KB Ga naar het dossier
 10. Beantwoording aanvullende technische vragen van PVV over begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences en health 2018-2022 95 KB Ga naar het dossier
 11. Motie M2 Provinciale Staten 31 augustus 2018 Statenvoorstel 38/18 : `geen subsidie voor dierproeven`, ingediend door PVV Noord-Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 71 KB
 12. Motie M3 Provinciale Staten 31 augustus 2018 Statenvoorstel 38/18 : `MBO onderwijsinstellingen`, ingediend door CDA en GroenLinks (INGETROKKEN) 56 KB
 13. Motie M4 Provinciale Staten 31 augustus 2018 Statenvoorstel 38/18 : `Betaalbare zorginnovaties`, ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 114 KB Ga naar het dossier
 14. Vastgesteld besluit 38/18 uitvoeringsprogramma life sciences & health 2018-2022 47 KB Ga naar het dossier

10.5.2 Statenvoorstel 39/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan N282, te Gilze-Rijen

10.5.3 Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening 70 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/18 : Advies coördinatie uitvoeringsbesluiten 557 KB Ga naar het dossier
 4. Beantwoording technische vragen van PVV over Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening 109 KB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 41/18 Besluit ‘PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening 48 KB Ga naar het dossier

10.6 STEMMING

Bijlagen

10.6.1 Statenvoorstel 46/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 31 augustus 2018

10.6.2 Statenvoorstel 43/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 18 mei 2018

10.6.3 Statenvoorstel 45/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 1 juni 2018

10.6.4 Statenvoorstel 47/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 juni 2018

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 31 augustus 2018