Dit is een video/livestream over 2 10.00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN deel 2/2

Nu aan het woord

Agendapunt

2.5.1 Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 123 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 60 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/20 : Toets begrotingen 2021 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 163 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 34/20 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODBN 10,8 MB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 OMWB 3,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODZOB 3,4 MB
 10. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 74 KB
 11. Motie M84-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : inverdieneffecten omgevingsdiensten, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 226 KB
 12. Motie M85-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : niet indexeren Omgevingsdiensten, ingediend door 50PLUS (INGETROKKEN) 72 KB
 13. Vastgesteld besluit I 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 53 KB
 14. Vastgesteld besluit II 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 53 KB
 15. Vastgesteld besluit III 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) 55 KB

2.5.1 Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 123 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 60 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/20 : Toets begrotingen 2021 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 163 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 34/20 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODBN 10,8 MB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 OMWB 3,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODZOB 3,4 MB
 10. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 74 KB
 11. Motie M84-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : inverdieneffecten omgevingsdiensten, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 226 KB
 12. Motie M85-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : niet indexeren Omgevingsdiensten, ingediend door 50PLUS (INGETROKKEN) 72 KB
 13. Vastgesteld besluit I 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 53 KB
 14. Vastgesteld besluit II 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 53 KB
 15. Vastgesteld besluit III 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) 55 KB

2.5.2 Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

Ordevoorstel

2.5.2 Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

2.5.2 Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

2.5.3 Statenvoorstel 55/20 Benoeming lid Vertrouwenscommissie benoeming Commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020

2.6.1 Statenvoorstel 49/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 april 2020

2.6.2 Statenvoorstel 50/20 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 17 april 2020

2.6.3 Statenvoorstel 51/20 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.6.4 Statenvoorstel 52/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.6.5 Statenvoorstel 56/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 5 juni 2020

Einde vergadering