Op een themadag kunt u de Statenleden in het provinciehuis toespreken. Als u dat wenst, kunt u ook via de digitale weg inspreken. Bij een digitale vergadering kunt u alleen digitaal inspreken.

Bij een plenaire vergadering van Provinciale Staten is het alleen mogelijk om digitaal in te spreken.

Spelregels voor inspreken in het provinciehuis

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende themadag staat.
  • Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag, voorafgaand aan de themadag, voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via 073 681 22 78 of statengriffie@brabant.nl
  • U krijgt maximaal 3 minuten de tijd, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt, zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Na uw betoog kunnen de woordvoerders in de betreffende themabijeenkomst vragen stellen.  

Digitaal inspreken, hoe werkt dat?

U kunt digitaal inspreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073 681 22 78. Wanneer u digitaal inspreekt moet de inspreekbijdrage óók dinsdag, voorafgaand aan de themadag / Provinciale Statenvergadering voor 12.00 uur worden aangeleverd aan de griffie via statengriffie@brabant.nl. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de agendastukken zodat de Statenleden uw bijdragen kunnen lezen of bekijken.

De agenda van zowel de Provinciale Statenvergadering als van de themadag worden gepubliceerd via de website en de e-mailservice van Provinciale Staten. U kunt zich hiervoor aanmelden om op de hoogte te blijven.

Contact

Spreek Statenleden toe