Op elke Statendag staat tijd gereserveerd voor mensen die het woord willen richten tot de leden van Provinciale Staten. Als u wilt inspreken, dan worden de woordvoerders van het onderwerp waarover u wilt spreken, uitgenodigd aanwezig te zijn. 

Welke onderwerpen staan op de agenda?

De agenda van de Statendag wordt gepubliceerd onder Staten Actueel en in de provinciale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief van Provinciale Staten waarin we u via e-mail informeren over de onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende vergaderingen staan.

Spelregels voor inspreken

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende Statendag staat.
  • Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag, voorafgaand aan de Statendag, voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via 073 681 22 78 of statengriffie@brabant.nl
  • U krijgt maximaal 3 minuten de tijd, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt, zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Na uw betoog kunnen de Statenleden vragen stellen. U kunt niet in discussie gaan met de Statenleden.

Inspreken voor een digitale vergadering

Door de Corona-crisis vergadert Provinciale Staten digitaal. Als u in wilt spreken, kunt u dat via de digitale weg doen. Om de mogelijkheden te bespreken, kunt u contact opnemen met de Statengriffie, via 073 681 22 78 of statengriffie@brabant.nl

 

Contact

Spreek Statenleden toe