Op iedere Statendag staat tijd gereserveerd voor mensen die het woord willen richten tot de leden van Provinciale Staten. Als de Staten vergaderen op het provinciehuis dan kunt u in het provinciehuis komen inspreken. Als u dat wenst, kunt u ook via de digitale weg inspreken. Als de Staten digitaal vergaderen, dan vindt het inspreken altijd via de digitale weg plaats.

Spelregels voor inspreken in het provinciehuis

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende Statendag staat.
  • Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag, voorafgaand aan de Statendag, voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via 073 681 22 78 of statengriffie@brabant.nl
  • U krijgt maximaal 3 minuten de tijd, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt, zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Voor het inspreekmoment worden de woordvoerders van het onderwerp waarover u wilt spreken uitgenodigd aanwezig te zijn.
  • Na uw betoog kunnen de Statenleden vragen stellen. U kunt niet in discussie gaan met de Statenleden.

Digitaal inspreken, hoe werkt dat?

U kunt digitaal inspreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de agendastukken zodat de Statenleden uw bijdragen kunnen lezen of bekijken.

Welke onderwerpen staan op de agenda?

De agenda van de Statendag wordt gepubliceerd onder Staten Actueel en in de provinciale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief van Provinciale Staten waarin we u via e-mail informeren over de onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende vergaderingen staan.

Contact

Spreek Statenleden toe