Op een themadag kunt u de Statenleden in het provinciehuis toespreken. U kunt ook via de digitale weg inspreken. Bij een digitale vergadering kunt u alleen digitaal inspreken.
Bij een plenaire vergadering van Provinciale Staten kan in het Provinciehuis tijdens de vergadering de Statenleden worden toegesproken. Ook is het mogelijk digitaal in te spreken d.m.v. een brief of video.

Spelregels

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende themadag of Provinciale Statenvergadering staat.
  • Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk de dinsdag, voorafgaand aan de themadag of Provinciale Statenvergadering, voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie, via 073 6812278 of statengriffie@brabant.nl.
  • Afhankelijk van het aantal insprekers krijgt u maximaal 3 minuten spreektijd, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt, zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Na uw betoog kunnen de Statenleden in de betreffende bijeenkomst vragen stellen.

Digitaal inspreken, hoe werkt dat?

U kunt digitaal inspreken door het richten van een mail, brief of video aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via statengriffie@brabant.nl of 073 6812278. Wanneer u digitaal inspreekt moet de inspreekbijdrage óók dinsdag, voorafgaand aan de themadag/Provinciale Statenvergadering voor 12.00 uur worden aangeleverd via statengriffie@brabant.nl. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de agendastukken.
De agenda van zowel de Provinciale Statenvergadering als van de themadag worden gepubliceerd via de website en de e-mailservice van Provinciale Staten. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.brabant.nl/nieuwsbrief

Contact

Spreek Statenleden toe