Werkelijkheid vereenvoudigen


Deze vereenvoudiging van de werkelijkheid gaat over 2 aspecten.

1. Complexe ideeën of werkelijkheden vereenvoudigen naar een werkbaar format

Dit gaat bijvoorbeeld over het gedrag van mensen bij hun vervoerskeuze, de impact van tijdelijke wegwerkzaamheden en sociale ontwikkelingen, zoals vaker thuiswerken. Het is onmogelijk om rekening te houden met alle gedragsfactoren. Daarom worden er allerlei gegevens verzameld over het verplaatsingsgedrag van mensen, op basis hiervan wordt een soort gemiddelde gemaakt. Dit wordt in het model gebruikt.

Gedrag van mensen wordt door vele factoren beïnvloed, denk aan inkomen, een gewijzigde gezinssamenstelling, de dag van de week, incidentele afspraken zoals een tandartsbezoek, een nieuwe baan of woonplaats en nog vele andere bedenkbare factoren die keuzes van een persoon beïnvloeden.

2. Een gedetailleerde werkelijkheid terugbrengen naar een werkbaar abstractieniveau

Dit gaat bijvoorbeeld over het opnemen van bepaalde wegen in het model en het maken van afwegingen op dit gebied. De reden voor dergelijke afwegingen is dat voor de scope van een macromodel zoals de BBMA, wegen met lage intensiteiten niet altijd belangrijk zijn.

Voor het gebruik van het provinciale verkeersmodel is het belangrijk hoeveel verkeer vanuit een bepaalde woonwijk vertrekt of binnenkomt, maar is het niet langer belangrijk om te weten hoe het verkeer zich binnen een woonwijk verspreid vanwege de zeer lage intensiteiten. Maar denk ook aan het al dan niet meenemen van olifantenpaadjes, brandstegen die kunnen fungeren als doorsteek, het plaatsen van individuele woningen en bedrijven onder zones.


Vragen Verkeersmodel BBMA