Samenvatting

Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als grondstof of gietwater? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

Formulier

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. Als u voor uw bedrijf grondwater wilt onttrekken, bijvoorbeeld voor gebruik als grondstof of als gietwater, dan moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.
Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u ook toestemming moet aanvragen bij de provincie.

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening
 • u wilt geen water onttrekken voor koude-/warmteopslag
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten

Bevoegd gezag
Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • koude-/warmteopslag

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • bronbemalingen
 • beregening
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of watervergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend. Zie product Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, watervergunning.

Het waterschap denkt met u mee
Vraagt u voor het eerst een grondwateronttrekking aan? Neem contact op met het waterschap. Dat bevordert een vlotte afhandeling.
In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U vraagt toestemming aan bij het waterschap of in sommige gevallen bij de provincie.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

18-01-2024