Samenvatting

Op de openbare weg gelden verkeersregels. Heeft u vrijstelling van deze regels nodig? Omdat u een evenement organiseert, werkzaamheden moet uitvoeren of omdat de taxi op een busbaan moet rijden? Dan vraagt u een ontheffing van de regels aan bij de wegbeheerder.

Formulier

Als u deelneemt aan het verkeer, moet u zich aan de verkeersregels houden. De verkeersregels die gelden op de openbare weg staan in de Wegenverkeerswet 1994.

Wilt u ontheffing van een verkeersregel uit de Wegenverkeerswet? Omdat u een evenement organiseert, werkzaamheden moet uitvoeren of omdat de taxi op een busbaan moet rijden? Dan vraagt u deze ontheffing aan bij de beheerder van de weg. U krijgt van de beheerder dan toestemming om bijvoorbeeld met een tractor op het fietspad te rijden.

Meestal is de wegbeheerder het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Wilt u ontheffing krijgen van regels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens? Dan vraagt u dit aan bij Rijkswaterstaat of het CBR.

De aanvraag moet zijn voor een weg die van de provincie is. (kaart met alle provinciale wegen) Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, dient u een aanvraag in bij het college van Gedeputeerde Staten.

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Gedeputeerde Staten nemen dit besluit.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Dit kan binnen 6 weken na de uitspraak op uw bezwaar.

19-12-2023