Samenvatting

Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein.

Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

 

 

 

Formulier

Omschrijving

Eigenaren van een natuurterrein en beheercollectieven kunnen beheersubsidie aanvragen. Beheersubsidie is daarmee ook mogelijk voor grondeigenaren die door middel van zelfrealisatie hun grond een natuurbestemming hebben gegeven.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Verplichte certificering: alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking voor de subsidie. Meer informatie over certificering vindt u hier.
  • Hectaregrens: de aanvraag omvat minimaal 200 ha. Komt u onder de hectaregrens  van 200 ha dan is aanvragen alleen mogelijk via een natuurcollectief.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง2 (Natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde

e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

30-05-2018