Samenvatting

Projecten die zich richten op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang komen in aanmerking voor subsidie (in de vorm van een lening, lening deel of garantstelling) van de provincie.

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter en de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent;
  • project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem;
  • project getuigt van hogere culturele kwaliteit, goed cultureel ondernemerschap en heeft draagvlak in de Brabantse samenleving.

Alle voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §11 artikel 11.6 (Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Voor vragen kunt u terecht bij fondsmedewerker Anne Erkelens via secretaris@brabantc.nl .

 

U kunt een aanvraag indienen via de website van Brabant C.  

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

U kunt een aanvraag indienen van 15 februari 2024 tot en met 3 juni 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2024 bedraagt € 1.549.223.

15-02-2024

03-06-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

31-01-2024