Samenvatting

Projecten die zich richten op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang komen in aanmerking voor subsidie (in de vorm van een lening, lening deel of garantstelling) van de provincie.

Omschrijving

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter en de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent;
  • project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem;
  • project getuigt van hogere culturele kwaliteit, goed cultureel ondernemerschap en heeft draagvlak in de Brabantse samenleving.

Alle voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง11 artikel 11.6 (Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij fondsmedewerker Anne Erkelens via aerkelens@brabantc.nl.

Voor regeling-technische vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via de website van Brabant C.  

De subsidie wordt, in geval van positief advies van de adviescommissie, verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2020 tot en met 31 december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode in 2020 bedraagt € 3.610.000.

Startdatum

02-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

21-01-2020