Samenvatting

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die veel geluid produceren? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Formulier

Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de motorsport. Sportmotoren mogen niet meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau. Evenementen, zoals motorsportwedstrijden, op locaties waarvoor geen vergunning is verleend zijn niet toegestaan.

Het is beperkt mogelijk om ontheffing aan te vragen voor sportterreinen, evenementen en locaties waarbij de geluidnormen uit het Besluit geluidproductie sportmotoren worden overschreden worden. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijdsdoelen.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau? Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie.

De belangrijkste voorwaarde voor een ontheffing is:

  • Een verzoek om ontheffing dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement te worden aangevraagd;
  • Aanvragen worden gedaan via het Aanvraagformulier;
  • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

U vraagt de ontheffing voor een evenement met luidruchtige sportmotoren aan bij de provincie.

De provincie heeft de behandeling van uw aanvraag om ontheffing uitbesteed aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ODZOB neemt namens de provincie binnen 8 weken een beslissing over uw ontheffingsaanvraag. Wanneer het nodig is, kan de termijn worden verlengd met maximaal 6 weken.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de ontheffing definitief.

18-01-2024