Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten in de eigen regio gericht op het verbreden van het publieksbereik.

Formulier

Rechtspersonen kunnen voor de uitvoering van projecten in de eigen regio gericht op het verbreden van het publieksbereik, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project richt zich op het bereiken van nieuwe publieksgroepen uit de eigen regio;
  • de subsidieaanvrager is:
    • een in Brabant gevestigd museum dat is geregistreerd in het museumregister;
    • een in Brabant gevestigd theater dat lid is van de VSCD; 
    • een in Brabant gevestigd theater dat in 2022 een subsidie heeft ontvangen op basis van de Podiumregeling van het Fonds Podiumkunsten.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §5 van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Het is ook mogelijk zonder eHerkenning aan te vragen. Als u zonder eHerkenning wilt aanvragen kunt u op reguliere wijze het formulier doorlopen tot u op de laatste pagina indieningswijze en bijlage aankomt. Hier selecteert u Ondertekening met eHerkenning: Nee. Vervolgens kunt u het formulier uitprinten, nat laten ondertekenen door de juiste persoon (vaak de directeur) inscannen en opsturen via de mail naar subsidie@brabant.nl. Wel moeten dan de statuten meegestuurd worden en een kvk uittreksel zodat we de ondertekening kunnen checken. 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 6 november 2023 tot en met 1 april 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €480.0000 voor theaters en €520.0000 voor musea.

De hoogte van de subsidie bedraagt: €24.000 indien aanvrager een theater is, €10.000 indien aanvrager een museum is.

06-11-2023

01-04-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

02-04-2024