Samenvatting

Projecten voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, universiteiten, erkende wetenschappelijke instituten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren, kunnen voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek een subsidie ontvangen. Ook voor projecten gericht op het conserveren van eco-archeologische waarden is subsidie mogelijk.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie;
  • het project komt voort uit een ruimtelijk project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden § 2, Eco-archeologisch onderzoek, van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 3 juli 2023 tot en met 25 oktober 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totale beschikbare budget voor de aanvraagperiode is  € 35.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500.

03-07-2023

25-10-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024