Samenvatting

Zzp'ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor kleinschalige natuur- en waterprojecten. Het Buurtfonds helpt bewoners hun omgeving groener en beter bestand tegen extreem weer te maken.

Het gaat om projecten die zich richten op het aanbrengen van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, komen in aanmerking voor een subsidie. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor een het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren. 

 

Formulier

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling Buurtfonds Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij het Cultuurfonds Noord-Brabant: noordbrabant@cultuurfonds.nl / (073) 681 22 09

Download het aanvraagformulier en mail het ingescande formulier naar noordbrabant@cultuurfonds.nl

U kunt een aanvraag indienen van 9 januari 2024 t/m 4 november 2024

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode van het Buurtnatuur en Buurtwaterfonds is € 1.025.000. Dit geld komt verdeeld over vier jaar beschikbaar. Voor de komende indienperiode 9-01-2024 t/m 04-11-2024 is het beschikbare budget € 300.000

09-01-2024

04-11-2024

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-01-2024