Samenvatting

Zzp'ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, is subsidiabel. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten met betrekking tot het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren. 

 

Formulier

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling Buurtfonds Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij het Cultuurfonds Noord-Brabant: noordbrabant@cultuurfonds.nl / (073) 681 22 09

Let op:

Het Buurtfonds kent een eigen aanvraagformulier. Aanvragen doe je niet via het online systeem van het Cultuurfonds maar door het aanvraagformulier in te vullen en in te scannen. De gescande aanvraagformulieren kunnen met bijlagen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €1.225.000.

15-01-2020

15-11-2023

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

21-11-2023