Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op het verbeteren van de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten door het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP) in een arbeidsmarktregio.

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. de gemeente Breda;
  2. de gemeente Eindhoven;
  3. de gemeente Helmond;
  4. de gemeente Meierijstad;
  5. de gemeente Tilburg.

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

  • de activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de benodigde informatievoorziening, advisering en dienstverlening voor arbeidsmigranten door het opzetten van een BMIP in een arbeidsmarktregio;
  • de aanvrager overlegt een ondertekende bestuursovereenkomst, overeenkomstig het model, opgenomen in bijlage 1, behorende bij deze regeling;
  • de activiteiten kunnen starten binnen een maand na verlening van de bijdrage.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 5 en 7 van de de Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 8 juni 2023 tot en met 8 augustus 2023.

Het beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 450.000 per aanvragende gemeente.

De bijdrage bedraagt maximaal € 450.000 per aanvragen gemeente.

08-06-2023

08-08-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

04-09-2023