Samenvatting

Vraagt u een vergunning of subsidie aan of doet u mee aan een aanbesteding? Koopt u van of verkoopt u aan de provincie vastgoed? Dan kan de provincie een onderzoek starten.

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, meedoet aan een aanbesteding of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, kan de provincie een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de provincie de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo onderzoekt de provincie of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld, het illegaal inzetten van immigranten of het illegaal verwerken van afval.

Ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de provincie uw onderneming nog onderzoeken. Als de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het landelijk bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of opdracht weigeren of intrekken.

In de wet Bibob staat in welke specifieke gevallen de provincie de wet-Bibob kan toepassen en dus onderzoekt.

De provincie Noord-Brabant heeft op 11 oktober 2022 het beleid vastgesteld over hoe zij de Wet Bibob toepast in de provincie Noord-Brabant.

De provincie kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • bij de aanvraag van subsidie of als u deze al heeft
 • bij aanbestedingen door de provincie in de sectoren bouw, milieu en ICT
 • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning op het gebied van milieu, en bouw
 • bij vastgoedtransacties waarbij de provincie als partij betrokken is

Contact

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning op de Wet Bibob getoetst wordt, neem dan op met de vergunningverlener van de desbetreffende omgevingsdienst.

Heeft u specifieke vragen over de Wet Bibob of de toepassing hiervan binnen Brabant dan kunt u contact opnemen met de Bibob-eenheid. Via email: bibob@brabant.nl

Zo werkt een Bibob-onderzoek: 

 • Wij sturen u een Bibob-vragenformulier.  
 • U vult het formulier helemaal in. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies. 
 • Wij doen eerst eigen onderzoek. 
 • Wij kunnen hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. 
 • U krijgt bericht als wij het Landelijk Bureau Bibob inzetten. 
 • Het Landelijk Bureau Bibob stuurt een advies naar ons.
 • Wij nemen een besluit. 

U kunt geen bezwaar indienen tegen een vervolgonderzoek door Landelijk Bureau Bibob.

31-05-2023