Deze video gaat over Timelaps inschuiven spoortunnel N631 in Rijen

Het inschuiven van de tunnel is een bijzondere techniek die nog maar weinig in Nederland is toegepast. In opdracht van de provincie voerden ProRail en Heijmans Infra Civiele Specialismen de werkzaamheden uit. De tunnel is op zijn plek geschoven met hydraulische vijzels. 
Tijdens de werkzaamheden waren er meerdere spannende momenten. Zo moest voorafgaand aan de buitendienststelling van het spoor de grondwaterstand verlaagd worden. Dat lukte en maandag 14 augustus werd gestart met het schuiven van de onderdoorgang naar de definitieve positie. 

Veiliger verkeer

De nieuwe onderdoorgang zal niet alleen de verkeersstroom versoepelen, maar vergroot ook de veiligheid van weggebruikers. Naar verwachting kan het verkeer vanaf de zomer van 2024 door de nieuwe tunnel rijden. In de onderdoorgang is ook ruimte voor de snelfietsroute Breda-Tilburg opgenomen.