N631 Rijen - Oosterhout

Het onderhoud vindt plaats op de Vijf Eikenweg vanaf de A27 in Oosterhout en de Oosterhoutseweg in Rijen tot aan de N282 (Rijksweg).

Maatregelen

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

 • De kruising van de N631 met de Ketenbaan in Oosterhout wordt omgebouwd naar een rotonde.
 • Voor verkeer dat vanuit Oosterhout de afslag naar Sportparkweg in Rijen neemt komt een extra uitvoegstrook.
 • Op de N631 zijn enkele locaties waar fietsers en voetgangers de weg oversteken. Voor al deze oversteekplaatsen is ervoor gekozen om een middeneiland aan te leggen tussen de twee rijstroken. 
 • De fietspaden langs de weg worden verbreed van 2 naar 2,5 meter.    
 • Door het toepassen van nieuw asfalt verlaagt het geluidniveau afkomstig van autoverkeer.
 • Bomen die te dicht langs de weg staan worden afgeschermd door een houten geleiderail.

Aanpak

In 2018 heeft de provincie samen met ProRail, de gemeente Gilze en Rijen en gemeente Oosterhout een studie gedaan naar verbetering van deze weg. Eind 2018 zijn tijdens een informatieavond de ontwerpprincipes gepresenteerd. Na verdere uitwerking is op 5 februari 2020 het definitieve ontwerp gepresenteerd.
Voor de voorbereiding van een spooronderdoorgang ter hoogte van Rijen is meer tijd nodig dan voor het groot onderhoud aan de weg. Het project bestaat uit:

 • Deel 1: Groot onderhoud N631. Aannemer BAM start op 19 oktober 2020 met het uitvoeren van de werkzaamheden tussen Rijen en Oosterhout.
 • Deel 2: Spooronderdoorgang in combinatie met de kruising Nassaulaan.

Planning groot onderhoud N631

Aannemer BAM start op 19 oktober met het uitvoeren van de werkzaamheden tussen Rijen en Oosterhout. In 2020 wordt het gedeelte tussen de A27 in Oosterhout en de Nassaulaan in Rijen uitgevoerd, waaronder de realisatie van de rotonde Ketenbaan. Na de winter wordt het resterende gedeelte tussen de Broodbaan en de N282 in Rijen uitgevoerd.
Vanaf 19 oktober ondervindt het verkeer op de N631 hinder van de werkzaamheden. Verkeer wordt hierbij omgeleid via de A27, Dongen en Tilburg. Fietsverkeer zal nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden en kan altijd gebruik maken van de verbinding Rijen – Oosterhout en andersom. Uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden wordt er meer bekend over de planning en omleidingsroute.

Bestemmingsplan voor onderdoorgang

N631 wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Hierin leggen we het ontwerp met tijdelijke en gewijzigde bestemmingen vast voor de toekomst. Voordat een bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld, worden een aantal fasen doorlopen.

 • Voorontwerpbestemmingsplan: het voorontwerp bestemmingsplan heeft t/m 13 oktober 2020 ter inzage gelegen. De reacties hierop worden momenteel verwerkt in een Ontwerp bestemmingsplan. Het Voorontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” is nog te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Ontwerp bestemmingsplan: vanaf eind november ligt het Ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dan is er ook weer een mogelijkheid om te reageren op de plannen.
 • Definitief bestemmingsplan: in het voorjaar van 2021 wordt het bestemmingsplan definitief vastgelegd. Daarna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt voor de uitvoering in 2024.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project N631, mail dan naar n631@brabant.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Zie ook