Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties gesloten: 139 Brabantse aanmeldingen

8 januari 2024Aanpak stikstofLandbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Vrijdag 1 december 2023 sloot de Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv). In totaal zijn er landelijk 512 aanvragen ingediend, waarvan 139 door Brabantse veehouders. De beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) sluit op 5 april 2024.

Op dit moment staat de Brabantse teller op 84 aanvragen voor Lbv-plus regeling en 99 ondernemers hebben bij hun aanvraag geen keuze ingevuld. Dat zorgt voor een totaal van 322 aanmeldingen voor de beëindigingsregelingen sinds de openstelling op 3 juli 2023.

Aanvragen Lbv en Lbv-plus: de cijfers

RVO publiceert de landelijke cijfers over de aanpak piekbelasting. Een uitgebreide uitleg is te vinden op Lbv en Lbv-plus actueel. Daarnaast levert het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant ook kennismakingsgesprekken en aanvragen voor zaakbegeleiding op. Kijk hiervoor op de pagina Cijfers en statistieken piekbelasting.
De cijfers geven een beeld van de belangstelling voor de subsidies. Dit is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat een of meer locaties gaat beëindigen. Veehouders die recht hebben op subsidie, kunnen op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de subsidieregeling.

Kosteloos zaakbegeleiding aanvragen

Tot nu toe hebben in 133 Brabantse ondernemers hulp ingeschakeld van een zaakbegeleider om tot een keuze te komen, passend bij hun persoonlijke situatie en het toekomstperspectief van hun bedrijf. Ook ná de aanvraag van Lbv of Lbv-plus is het voor veehouders mogelijk om kosteloos ondersteuning van een zaakbegeleider te krijgen. Een zaakbegeleider luistert, informeert, denkt mee en brengt u (indien nodig) in contact met vertegenwoordigers van andere overheden of instanties voor benodigde informatie. Lees ook meer informatie over zaakbegeleiding
Via RVO kunt u digitaal of telefonisch een afspraak inplannen: 088 042 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur). Of vraag zaakbegeleiding aan via het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant: contactpiekbelasting@brabant.nl / 073 680 81 82 (bereikbaar op maandag tot en met woensdag van 13.00 tot 17.00 uur).

Bereikbaarheid in 2024

Om ondernemers in het nieuwe jaar nog beter van dienst te zijn, zijn we vanaf 8 januari 2024 alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Via 073 680 81 82 komt u dan in contact met het Brabant Loket. De loketmedewerker noteert uw contactgegevens en zorgt ervoor dat u binnen 24 uur teruggebeld wordt door het Uitvoeringsteam Aanpak Piekbelasting Noord-Brabant om een afspraak met een zaakbegeleider te plannen.

Lbv-aanvraag bekijken en beheren

Heeft u de Lbv-subsidie aangevraagd? Na uw aanvraag beoordeelt RVO deze zo snel mogelijk. Wanneer u recht heeft op de Lbv, krijgt u een positieve beslissing. Daarin leest u hoeveel subsidie u krijgt. U krijgt de beslissing zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024. Op Mijn RVO bekijkt en beheert u uw aanvraag. Bekijk alle stappen na aanvraag
Is er niet genoeg budget voor alle aanvragen? Dan rangschikt RVO alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden. Dit doen zij op volgorde van kosteneffectiviteit. Ze kijken daarvoor naar de verhouding tussen het subsidiebedrag en de hoeveelheid stikstofneerslag die wordt voorkomen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Direct naar