Adviescommissie subsidieregeling voor professionele kunsten bekend

8 februari 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant stellen de adviescommissie professionele kunsten in. Deze commissie buigt zich over de aanvragen voor de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, die tot 21 februari 2024 is opengesteld. Dit is een regeling voor de professionele kunsten 2025 – 2028.

De onafhankelijke adviescommissie heeft als taak om zorgvuldig en goed onderbouwd te kunnen besluiten of een aanvraag in aanmerking komt om beschikt te worden. De commissie levert met haar advies een belangrijke bijdrage aan een sterk en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders. Zij is samengesteld uit adviseurs met elk een professionele deskundigheid en ervaring passend bij de kunstdiscipline uit de betreffende functie. De leden zijn geselecteerd en benaderd vanuit het provinciale netwerk in nauw overleg met de voorzitter van de adviescommissie. Geen van de commissieleden heeft een belangenverstrengeling binnen de functie waarbinnen hij of zij adviseert.

Samenstelling per discipline

De adviescommissie bestaat uit de volgende personen: Alex de Vries (voorzitter)

Podiumkunsten dans, circus en theater

Wulan Dumatubun
Tsui-Saen Leung
Renee Trijselaar
Fabienne Vegt
Henk van de Meulen

Podiumkunsten muziek en opera

Marc Versteeg
Rosita Wouda
Jaïr Tchong
Jojanneke van de Weetering
Joep Smeets

Beeldende kunst

Karin Post
Lieneke Hulshof
Hanne Hagenaars
Irene Constandse
Gerrit van den Hoven

Design, ontwerp en ontwikkelfunctie

Chris Reinewald
Edo Dijksterhuis
Marc Vlemmings

Film en audiovisuele kunst

Gerard de Ridder (tevens plaatsvervangend voorzitter)
Jeroen Veldkamp
Ton van Zantvoort

Literatuur

Maurits de Bruijn
Nina Weijers
Maaike Frencken

Disciplines

Alle leden hebben voldoende kennis en ervaring in huis heeft om de disciplines van de aanvragers inhoudelijk te kunnen beoordelen. Dit gebeurt op de gestelde beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur professionele kunsten 2025-2028:

  • De mate van artistiek-inhoudelijke kwaliteit
  • De mate van zakelijke kwaliteit
  • De mate waarin de activiteiten publiekswerking hebben
  • De mate waarin de activiteiten bijdragen aan een evenwichtige culturele infrastructuur

Levendig Brabant voor iedereen

De provincie hecht veel waarde aan een goed en divers cultureel aanbod voor alle Brabanders. Een levendig Brabant voor iedereen is dan ook de ambitie die centraal staat in het beleidskader Levendig Brabant 2030. Om die reden verleent de provincie onder andere vierjarige subsidies aan instellingen voor professionele kunsten die gericht zijn op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.