1 Statendag 6 november 2020

2 09:30 UUR - 12.00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

2.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 6 november 2020, met uitzondering van Begroting 2021

2.2 Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

3 09:30 UUR - 11:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Rondetafelgeprek Sociale Veerkracht

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Statenfractie PvdA om een themabijeenkomst over 'invulling thema Samenleving en programma Sociale Veerkracht' ten behoeve van de Agendavergadering d.d. 28 september 2020

4 12:00 UUR - 12:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 6 NOVEMBER 2020

Bijlagen

5.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

5.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

5.2.1 Actuele motie M163-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 "Gezondheid voorop" - per direct een einde aan de nertsenhouderij door de Statenfractie van de SP en D66

5.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

5.3.1 Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’ 105 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’ 61 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 80/20 : - Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’ 8,9 MB
 4. Motie M164-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Bid Wopke Wiebes Fonds, ingediend door D66 en GroenLinks (INGETROKKEN) 96 KB
 5. Motie M165-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Snelfietspaden, ingediend door D66, PvdA, SP en VVD (AANGENOMEN) 123 KB
 6. Motie M166-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Bevorderen gebruik van de fiets, ingediend door D66, PvdA en SP (VERWORPEN) 140 KB
 7. Motie M167-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Voorfinancieren om aanpak snelwegen te versnellen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 75 KB
 8. Motie M168-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Liever vangrails dan bomen kappen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 73 KB
 9. Motie M169-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 Liever bloem en groen dan subsidie en zwart langs Brabantse wegen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 10. Motie M170-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 erover of eronder!, ingediend door PvdA, VVD, D66 en SP (UNANIEM AANGENOMEN) 112 KB
 11. Motie M171-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 80/20 onderzoek betalen naar gebruik van wegen, ingediend door GroenLinks en D66 (VERWORPEN) 84 KB
 12. Vastgesteld besluit 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’ 61 KB

5.3.2 Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020 93 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020 51 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 74/20: Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020 29,2 MB Ga naar het dossier
 4. Motie M172-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 74/20 "Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf integraal beoordelen", ingediend door SP, GroenLinks, PvdA, D66, PVV Noord-Brabant, Partij voor de Dieren en 50PLUS 115 KB
 5. Motie M173-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 74/20 (geen titel), ingediend door PVV Noord-Brabant 80 KB
 6. Motie M174-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 74/20 (geen titel), ingediend door PVV Noord-Brabant 60 KB
 7. Motie M175-2020 Provinciale Staten 6 november 2020 Statenvoorstel 74/20 (geen titel), ingediend door PVV Noord-Brabant 68 KB

5.4 STEMMING

Bijlagen

5.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit "Koers 2030"

5.4.2 Statenvoorstel 70/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020 (inclusief de na de schorsing voortgezette vergadering op 11 september 2020)

5.4.3 Statenvoorstel 83/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 25 september 2020

5.4.4 Statenvoorstel 84/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 november 2020

6 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 november 2020