Daarom overleggen partners met elkaar vaak al in een vroeg stadium van een initiatief. Voor de provincie is vroegtijdige betrokkenheid in een vooroverleg belangrijk. Zo kan zij de provinciale belangen tijdig kenbaar maken en samen met gemeenten in een vroeg stadium meedenken over extra mogelijkheden voor koppelkansen om de fysieke leefomgeving nog beter te beschermen en te verbeteren.

Om de formele procedure soepel en effectief te maken, biedt de provincie verschillende digitale formulieren aan.

Wro en Wabo besluiten (overgangsrecht)

Meld het Wro/Wabo besluit van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant: Kennisgeving Wro/ Wabo besluiten

Omgevingsplannen

Meld het besluit wijziging omgevingsplan van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant: Kennisgeving besluiten wijziging omgevingsplan

Omgevingsvergunningen BOPA

Meld het adviesverzoek, ontwerpbesluit- of de verleende omgevingsvergunning voor een BOPA van uw gemeente aan bij de provincie Noord-Brabant:

Contact

Heeft u vragen, neemt u dan contact op via planbegeleidingro@brabant.nl.