• Integrale aanpak noodzakelijk: keer op keer wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat de aanpak van vakantieparken vraagt om een integrale benadering. Vrijwel alle domeinen zijn er in meer of mindere mate bij betrokken: recreatie en toerisme, wonen, sociaal domein, ruimtelijke ordening, veiligheid, ondermijning en handhaving.
  • Één park één plan: elk park is anders en vereist een eigen aanpak. Daarom geven we in deze wegwijzer richtingen aan. Maar telkens moet worden gekeken of dit de juiste aanpak is voor het betreffende park.
  • Een proces in 3 stappen: de aanpak van de vakantieparken gebeurt aan de hand van de volgende stappen:
  1. beeldvorming/inventarisatie (een goed beeld krijgen, waar hebben we mee te maken?)
  2. oordeel (wat vinden we hiervan, ook gezien het huidige beleid?)
  3. besluitvorming en uitvoering (waar gaan we voor en hoe bereiken we dit?)

Aan de hand van deze 3 stappen kan een gemeente een aanpak opstellen voor de vakantieparken.