Landelijk is dit fenomeen al enige jaren aan de gang tussen vitale vakantieparken en vakantie- parken die het contact met de recreatieve markt verliezen; de verblijfsrecreatie paradox genoemd. Daarom hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners in 2018 ingestemd met een landelijke actieagenda.