Jongerentop 2022

We krijgen onder andere het advies als provincie nog meer aan bewustwording te doen, We hebben verfrissende ideeën gehoord over het rapporteren van vliegverkeer bij politici en het faciliteren van deur-tot-deur reisadvies voor een werkelijke reistijdvergelijking. Meer ideeën lees je in het document, onderaan dit artikel.

Wat gaan wij doen?

Vlak na de Jongerentop is het beleidskader milieu vastgesteld. Daarin staan de ambities van de provincie op het gebied van luchtkwaliteit voor 2030. In de uitvoering van dit beleidskader nemen wij jullie adviezen mee. We hebben de adviezen onder de aandacht gebracht bij collega’s en afgesproken hoe we vaker jongeren kunnen betrekken. We gaan bijvoorbeeld jongeren vaker uitnodigen om mee te denken en aan de slag met een aantal vernieuwende ideeën uit de Jongerentop.

Zie ook