Contactpersonen

  • Wil je meer informatie over de Brabantse Jongerentop of over jongerenparticipatie bij de provincie Noord-Brabant? Neem dan contact op met Tom Jütten via tjutten@brabant.nl
  • Wil je meer weten over leren en werken bij de provincie Noord Brabant? Neem dan contact op met Ilse Smulders via psmulders@brabant.nl
  • Wil je meer weten over de provinciehuisbezoeken? Neem dan contact op met Inga Kraneveld via Statengriffie@brabant.
  • Wil je meer weten over de jongerendebatten? Neem dan contact op met Bob Smits via Statengriffie@brabant.nl. Heb je een vraag of opmerking over de informatie op deze website? Neem dan contact op met Mia Bink via mbink@brabant.nl

Initiatiefvoorstel

JongInBrabant.nl is een initiatief dat voortkomt uit het initiatiefvoorstel van Kinderen en Democratie van Provinciale Staten. Lees de Statenmededeling over het jongerenparticipatiebeleid.