De provincie Noord-Brabant wil deze geavanceerde mogelijkheden alleen benutten als de inzet van sensoren voordelen biedt voor iedereen in de samenleving. Daarnaast wil de provincie dat iedereen kan zien welke sensoren er worden ingezet, op welke plekken en met welk doel.

Wat zijn sensoren?

Een sensor is een kunstmatig zintuig dat de omgeving waarneemt, de kenmerken daarvan meet en digitaal opslaat en/of communiceert via een (draadloos) netwerk.

In de privé-omgeving van mensen zijn veel sensoren te vinden. Denk aan ons huis, dat vol staat met slimme apparatuur. Gezondheidsapps op onze telefoon leggen voortdurend zaken vast zoals hartslag, bloeddruk en slaapritme. De deurbel maakt video’s van bezoekers die de voordeur benaderen. Verkeersapps registreren onze locatie. Dit zorgt voor enorme hoeveelheden data over onze bewegingen en ons gedrag. Die data kan voor veel inzichten zorgen.

Sensoren in de publieke ruimte kunnen ook allerlei nuttige metingen verrichten.

Waar zet de provincie sensoren in?

Binnen de provincie Noord-Brabant worden onder andere de luchtkwaliteit, temperatuur, geluidsniveaus, verkeersstromen of grondwaterstanden gemeten. Deze informatie kan helpen bij het nemen van beslissingen over de leefbaarheid binnen de provincie. Door het verkeer te monitoren, kunnen we de doorloop ervan verbeteren en meetstations geven ons informatie over luchtkwaliteit. Beleid kan aangepast worden op basis van de resultaten.

Openheid over sensoren: een sensorregister

De voorbeelden laten zien dat sensoren de provincie kansen bieden door de grote hoeveelheid data die ze verzamelen. De provincie wil en moet altijd goed blijven nadenken, de juiste keuzes maken en ervoor zorgen dat we rekening houden met mensen. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen helder is én blijft welke keuzes gemaakt worden, is er een sensorregister opgezet. Hierin worden zoveel mogelijk sensoren in de publieke ruimte geregistreerd en beheerd om open te zijn over hoe, waar en waarom sensoren zijn ingezet in de publieke ruimte. In het register staat of er persoonsgegevens verwerkt zijn.

Vragen en contact

Wilt u meer weten over de sensoren in Brabant ? Bekijk ze in het sensorregister.

Zie ook