Informatiebeveiliging


De provincie Noord-Brabant hecht er veel waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die door de provincie wordt verwerkt of waar zij verantwoordelijk voor is, en dat deze informatie op een juiste wijze wordt beschermd.

Zij geeft dit vorm aan door zich als organisatie te conformeren aan de NEN-ISO 27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Meer informatie over informatiebeveiliging


Algemene contactgegevens van de provincie