Privacy


De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met andere overheden, burgers, bedrijven en instellingen, en draagt daarbij zorg voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Meer informatie over de privacyverklaring


Algemene contactgegevens van de provincie