Deze video gaat over Nacht van de nacht / Earth Hour

Brabant hoort tot de provincies waar de meeste verlichting brandt. Dat concentreert zich voornamelijk rondom steden, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Deze verlichting heeft een breed verstorend effect op mens en natuur, en ook op de beleving van het landschap en de sterrenhemel. Het verminderen van lichthinder is daarom een van de tien milieuthema’s waar de provincie zich voor inzet.

Meer informatie

Contact Brabant Doet Wat

Waarom de lichten van het provinciehuis zaterdag 28 oktober uitgaan